woensdag 28 juni 2023

Wensen van I.G Sultan Ahmet moskee ter gelegenheid van het Offerfeest 2023Op woensdag 28 juni 2023 vieren moslims in België en daarbuiten het Offerfeest, ook bekend als het Grote Feest (Aïd El Kébir). Deze viering heeft een belangrijke betekenis in de islam, omdat het de herinnering is aan het offer dat de Profeet Ibrahim (Abraham) bracht aan God en tevens het einde markeert van de bedevaart naar Mekka, de Hajj.

Op deze feestelijke dag wenst IG Sultan Ahmet moskee alle burgers van de islamitische gemeenschap een goede gezondheid, geluk en voorspoed toe. Moge dit feest voor u een gelegenheid zijn om met vreugde, liefde en broederschap te vieren, omringd door uw dierbaren en geliefden.

Het Offerfeest is een geschikt moment om te reflecteren op vrijgevigheid, delen en solidariteit met de minderbedeelden. Het is een krachtige herinnering aan het belang om de hand uit te steken naar degenen die behoeftig zijn.

Mogen we op deze gelegenheid onze banden versterken, inspiratie vinden om betere mensen te worden en de waarden van onderlinge hulp en mededogen, die het hart van onze principes vormen, nieuw leven inblazen. Aan jullie allen, Aïd Moubarak Saïd. Met dank aan Mehmet Ustun