vrijdag 2 juni 2023

Voorlezen in VLS De Brug


Niet alleen ouders kunnen voorlezen maar ook de lln. van het eerste leerjaar van VLS De Brug hebben laten zien en horen dat ze al vlot kunnen lezen. Het waren de 5-jarige kleuters die aandachtig luisterden naar de verhaaltjes. Juf Inge Vreys