maandag 19 juni 2023

RLLK onderhoudt onverharde wegen

Het lokaal bestuur investeert in goede wandel- en fietspaden. Een groot deel hiervan, ongeveer 114 km, is onverhard, bevindt zich in waardevol natuurgebied en maakt deel uit van fietsknooppunten en wandelknooppunten. Om de kwaliteit van die wegen te garanderen, werkt het lokaal bestuur nu samen met Regionaal Landschap Lage Kempen. RLLK volgt het onderhoud van de onverharde wegen 2 keer per jaar op, telkens bij de start van de lente en herfst. Het gaat onder andere om kleine herstellingen, snoeiwerken en controle van signalisatie en infoborden.