woensdag 28 juni 2023

Open VLD H|Z persbericht => Kansarmoede index

In 2022 bedroeg de kansarmoede index van onze gemeente 20,5%, een stijging ten opzichte van de voorbije (corona)jaren. Doch beweert het huidige bestuur dat ze zich inzet voor kinderarmoede. Wie zich een beetje in de cijfers verdiept heeft gaat zien dat sinds GOED aan de macht is, ondanks een kleine dip tijdens corona, de cijfers altijd hoog zijn gebleven.

Wetende dat je lokaal niet voldoende kunt doen om kansarmoede echt helemaal aan te pakken, kun je er wel voor zorgen dat de drempel om hulp te zoeken lager wordt. Als je de cijfers bekijkt kun je zelf ook vaststellen dat in Heusden de kansarmoede hoger is dan in Zolder. Zou dit niet komen door de vele jongeren die daar op straat hangen en eigenlijk gedoemd zijn en dus geen mooie toekomst kunnen uitbouwen?

We moeten zorgen dat de jongeren daar deftig onderwijs volgen en minder op straat ‘hangen’ zodat ze een mooie toekomst hebben. Misschien moet de gemeente maar eens minder geld uitgeven aan prestige en meer geld uitgeven aan ondersteuning. Er gaan miljoenen naar nieuwbouwprojecten maar voor ondersteuning aan verengingen of diensten die kansarmoede aanpakken hebben ze slechts enkele broodkruimels over. Dat we Heusden-Zolder aantrekkelijk moeten maken voor investeerders, dat staat buiten kijf maar we mogen onze zwakkere burgers niet uit het oog verliezen en helaas gebeurt dit nu, zelfs met een grote sociale fractie in de meerderheid, wel.

Het liberalisme gelooft in de kracht van elk individu. Daarom ijveren we voor emancipatie en gelijke startkansen zodat iedereen zich kan ontplooien op basis van zijn of haar talenten en capaciteiten. Armoede is evenwel complex en niet te reduceren tot een gebrek aan middelen. We hebben nood aan een aanpak en programma’s die er op gericht zijn om ouders en kinderen uit het kansarm isolement te halen en hen te laten deelnemen aan de samenleving en activiteiten in de eigen omgeving. Open VLD Heusden-Zolder wilt dat iedereen zich thuis voelt en kan ontwikkelen in onze gemeente! Denk hieraan als je in oktober 2024 naar de stembus gaat. Hoogachtend Uw Voorzitter Jurgen Schots