zondag 4 juni 2023

OPEN KERKENDAGEN op 03 - 04 Juni


 ""KLEINE DETAILS  GROTE VERHALEN"" in de Sint Hubertus & Vincentius kerk van Zolder dit op 03 - 04 juni

De Sint-Vincentiuskerk in Zolder-Centrum is voortaan dagelijks open van 9 tot 18 uur. Het parochieteam wil daarmee iedereen de mogelijkheid geven om de kerk rustig te bezoeken, voor een stil moment, om een kaarsje te branden of voor een gebed. Uiteraard is er wel voor de nodige beveiliging gezorgd. Zo zal buiten de mis- en gebedsvieringen het voorste deel van de kerk afgesloten zijn, die zone is dus niet toegankelijk.


Oorspronkelijk stond hier een romaanse kerk. Het patronaatsrecht van de parochie werd in 1304 door Graaf Arnold V van Loon overgedragen aan de Abdij van Averbode, en die afhankelijkheid duurde tot 1832. Dank aan Ronny Put voor de foto's
St. Hubertus - Vincentiuskerk  Dorpsstraat 44 te 3550 H|Z