donderdag 29 juni 2023

Bert Longin, Circuit Zolder en Alzheimer Liga Vlaanderen werken samen

Bert Longin, Circuit Zolder en Alzheimer Liga Vlaanderen werken samen aan integratie voor mensen met dementie Alzheimer Liga Vlaanderen, Belgische autoracer Bert Longin en Circuit Zolder slaan de handen in elkaar, om zo voor een betere integratie van mensen met dementie te zorgen. Dementie heeft vele gezichten. Een diagnose wordt vaak aangevoeld als een doodvonnis. Dementie gaat gepaard met verminderde motorische vaardigheden, cognitieve achteruitgang en sociale isolatie. Sportbeleving kan echter een positieve invloed hebben op al deze aspecten.

Door sportactiviteiten toegankelijk te maken voor mensen met dementie, is het mogelijk hun lichamelijke gezondheid te bevorderen. Sportbeleving stimuleert de cognitieve functies, verbetert het geheugen en vergroot het denkvermogen. Het biedt ook heel wat kansen voor sociale interactie.

“Het gevoel van samenhorigheid dat ontstaat in een sportomgeving, door samen te sporten of te supporteren, doorbreekt het isolement. Dit geeft een gevoel van betekenis en voldoening en het draagt bij aan de eigenwaarde van de mensen met dementie”, zegt Anneleen Groeseneeke van Alzheimer Liga Vlaanderen.

Dat kan ook Kris Mees van de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie beamen. “Ik voel me hier thuis. Net zoals de mensen op het autocircuit onophoudelijk rondjes rijden met hun racewagens, zo voel ik me ook gevangen in de eindeloze lus van dementie. Het is alsof ik ook rondjes draai in mijn hoofd.”

Sensibilisering is dan ook één van de kerntaken van de Alzheimer Liga Vlaanderen. “Niet alleen om via gerichte informatie het onbegrepen gedrag te duiden, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in de samenleving kunnen blijven participeren. Via de samenwerking met Bert Longin en Circuit Zolder streven we naar meer inclusie. Sportbeleving is een krachtig instrument om dit te bereiken”, stelt Els De Coster, stafmedewerker buddywerking bij Alzheimer Liga Vlaanderen.

Circuit Zolder en Bert Longin gaan dan ook graag de uitdaging aan om er voor te zorgen dat mensen met dementie meer en beter in de samenleving worden geïntegreerd, onder andere door het verhogen van het bewustzijn en begrip rond dementie. Tijdens de 24 Hours of Zolder, op 26 en 27 augustus het hoogtepunt van het nationale circuitkampioenschap, zal de PK Carsport-bolide van Longin dan ook het logo van Alzheimer Liga Vlaanderen dragen.

“We moeten Alzheimer Liga Vlaanderen dankbaar zijn dat ze er alles aan doen om de bewustwording rond dementievriendelijk sporten én supporteren te verhogen”, stelt Longin. “Daarom willen wij er samen met de mensen van Circuit Zolder alvast voor zorgen dat zoiets in de autosport makkelijker wordt. Misschien zal dat er andere sporters of federaties toe aanzetten om in hun sport hetzelfde te doen. Het zou prachtig zijn mochten we daar in slagen.”
Foto met dank aan Joseph Bams