woensdag 24 mei 2023

Steven Goris trekt N-VA lijst in 2024

Het N-VA bestuur stemde er vanavond mee in om Steven Goris aan te duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Tegelijkertijd werd ook het vertrouwen in Hans Zegers uitgesproken die de rol lijstduwer zal opnemen.

Het bestuur van N-VA Heusden-Zolder boog zich vanavond onder meer over het lijsttrekkerschap en de persoon die de lijst gaat duwen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De twee personen die deze belangrijke plaatsen gaan invullen zijn Steven Goris, als lijsttrekker en Hans Zegers, als lijstduwer.

Steven deed in 2018 voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment sloot hij zich eveneens aan bij het N-VA bestuur, waarbinnen hij sindsdien de rol van ondervoorzitter opneemt. Ondertussen zetelt Steven in de gemeenteraad; sinds enkele maanden als fractieleider. Ook zetelt hij in het arrondissementeel bestuur van N-VA Limburg. Voorzitter Peter Orens : “Ik ben ervan overtuigd dat we met de keuze om Steven lijsttrekker te maken de juiste man op de juiste plaats zetten. In een korte periode heeft Steven zich opgeworpen als iemand die met een enorm enthousiasme aan de kar trekt. Het is ook iemand met een duidelijke mening en visie. Zijn bovenlokale contacten zijn nodig om belangrijke dossiers voor de gemeente in de juiste richting te duwen. Sindsdien gaat het de lokale afdeling voor de wind.”

Hans draait al heel wat jaren mee in de lokale N-VA afdeling. Sinds 2019 zetelt hij ook in de gemeenteraad. De ervaringen die hij heeft opgedaan als raadgever in de nationale en provinciale politiek zijn van grote waarde voor het werk in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2018 was Hans lijsttrekker voor de N-VA en zette hij een mooie persoonlijke score neer in moeilijke omstandigheden.

Peter Orens : “Zijn huidige job dwingt Hans ertoe om zich wat minder zichtbaar op te stellen in het politieke landschap. Dat neemt niet weg dat hij zijn rol in de gemeenteraad nog steeds met evenveel ernst en enthousiasme opneemt. In die zin ben ik zeer blij dat Hans de rol van lijstduwer heeft aanvaard en op die manier zijn bijdrage zal kunnen blijven leveren aan een sterke campagne en mooi resultaat voor de partij.”

Inhoudelijk vullen Steven en Hans elkaar op meerdere vlakken perfect aan. Zo is Steven vooral bezig met sport, sociale zaken en schoolbeleid. Hans heeft vanuit zijn professionele ervaringen als raadgever op het kabinet van minister Ben Weyts en op het kabinet van gedeputeerde Bert Lambrechts een grote expertise in de domeinen van mobiliteit, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening.

Peter Orens: “De aanduiding van de lijsttrekker is uiteraard een belangrijke stap. We zijn binnen de afdeling al enige tijd bezig met de voorbereidingen met de verkiezingen en het was tijd voor een volgende stap. De beslissingen van vanavond bieden duidelijkheid en een houvast binnen de eigen bestuursploeg. Door dit nu reeds te doen heeft Steven meer tijd om zicht te tonen aan het grote publiek als een sterke kandidaat-burgemeester”. Zowel Steven als Hans zijn het afdelingsbestuur dankbaar dat hen deze kans geboden wordt en beschouwen het als een vorm van beloning voor de jarenlange inzet voor de politieke werking. “We werken binnen het afdelingsbestuur al geruime tijd op een positieve manier nauw samen”, aldus Steven en Hans. “Hopelijk loont het vele harde werk en wordt dit vertaald in een sterk mandaat van de kiezer en een positief beleid voor de gemeente Heusden- Zolder.”
Peter Orens Voorzitter N-VA Heusden-Zolder