dinsdag 30 mei 2023

Om terug te zien uit Zolder

In 1939 organiseerde de Heemkundige Kring Zolder de eerste ""Zolderse Zomerfeesten"" Culturele prestatie's waar heel Limburg naar toe stroomde. Een folkloristische stoet trok door de straten Hier zien we dan de lotelingen zoals deze tegenwoordig van de lottrekkingen kwamen. Het waren Jef Daniels, Alfons Gijbels, Jef Troosters, Jef Claes, Riek van de Mot en Jungske (met de monika) en het dorpsbeeld rechts volledig verdwenen. Met dank aan Jozef Rogiers en De Geschied & Heemkundige Kring te Zolder