dinsdag 30 mei 2023

KS Vriendenkring trok naar Hasselt FDP gebouw met zo'n 1000 ex mijnwerkers

Een delegatie mijnwerkers, leden van KS Vriendenkring heeft het dossier “Schadevergoeding en compensatoire interesten” overhandigd aan de Federale pensioendienst Hasselt. Dit mee naar aanleiding van communicatie van de Federale pensioendienst die tot verwarring leidde en gebaseerd was op een schrijven van iemand die nooit lid geweest is van onze vereniging en ook nooit betrokken geweest is in het pensioendossier van de ondergrondse mijnwerkers.

Het klopt dat de pensioendienst uitvoert wat de wetten hen oplegt, en ook de wet op het pensioensupplement die op 7 mei 2020 met 2/3de meerderheid in de Federale kamer werd gestemd, is door hen uiteindelijk uitgevoerd. Dat er een nieuwe wet nodig was, kwam door de erkenning dat er inderdaad door een fout, sinds 1/1/1991 circa 9000 gerechtigde ondergrondse mijnwerkers veel te weinig pensioen uitbetaald kregen. Deze nieuwe wet zorgde er in eerste instantie voor dat het pensioen opnieuw berekend werd, zodat vanaf de correctie, het juiste pensioen nu berekend en uitbetaald wordt. In tweede instantie werd er dan een retroactiviteit berekend en uitbetaald. Men ging echter maar terug tot 1/1/2011 en dat terwijl aangetoond is dat de grondwettelijke fout vanaf 1/1/1991 gebeurde!

Misschien dat er ambtenaren en politici zijn die dit een normale gang van zaken vinden, toch zeker als het over mijnwerkers gaat en niet over hun eigen verloning/pensioen. Maar wij denken daar anders over. Er is duidelijk en aantoonbaar een fout gemaakt vanaf 1/1/1991. Top specialisten steunen de mijnwerkers hierin met hun studies terzake en al de Limburgse politici en vakbondssecretarissen hebben op 7 mei 2022 eveneens hun uitdrukkelijke steun verklaard.
Daarom eisen wij ook een compensatie die ingaat vanaf het moment dat de fout is gemaakt. De mijnwerkers willen een schadevergoeding en compensatoire interesten voor de periode van 1991 tot 2011, rechten die men voor de ondergrondse mijnwerkers wil laten vallen.

Wij hadden als KS Vriendenkring, samen met onze specialisten een kant en klaar wetsontwerp voorbereid, voor een interpretatieve wet die het probleem integraal zou aanpakken. Maar sommigen vonden het blijkbaar nodig om dit weg te wuiven en bedachten een manier om de mijnwerkers opnieuw te benadelen. Wij vinden het nog steeds niet normaal dat men sinds 1/1/1991 mensen hun rechten (waar ze nota bene zelf hun sociale bijdragen voor betaald hebben) ontzegd, om ze dan met een voorwendsel met een kluitje in het riet te sturen. De voorziene gelden van het NPM werden in 2011 naar de algemene middelen overgeheveld. De periode 1/1/1991 tot 1/1/2011 blijft voor ons een openstaande rekening. Diegenen die dit willen ontkennen, zullen merken dat wij niet van plan zijn ons te laten benadelen, wat ze ook allemaal uithalen om ons tegen te houden. De overheid hoort gemaakte wetten na te leven en te respecteren, ook de implicaties ervan. Dus ook de gevolgen van de wet van 15 juni 2020! Met dank aan KS Vriendenkring voor dit verslag en Patrick Claes  en Benny Hill voor de foto's