dinsdag 2 mei 2023

Groenactiedagen in onze wijken

Elk jaar werken de wijkwerkingen van Lindeman, Cité en Halhei intensief rond het thema afval. Sluikstort, te vroeg of fout aangeboden vuilniszakken … ze vormen een bron van frustratie, zowel voor buurtbewoners als voor de gemeentelijke diensten. Afval vervuilt de buurt, kost handenvol geld om het op te ruimen en is schadelijk voor het milieu. Tijdens de groenactiedagen wijzen we kinderen, jongeren en volwassenen op hun eigen verantwoordelijkheid met behulp van leuke workshops rond afval, de natuur en duurzaamheid.

We starten met een groenactiedag op woensdag 3 mei waar we voor de kinderen van alle wijkwerkingen workshops aanbieden zoals experimenteren met natuur en wetenschap, een educatieve wandeling onder begeleiding van de Watersnip van Koersel, een toneelstuk Viesvuilland en een workshop rond sorteren. De ouders krijgen ondertussen een infosessie over brandveiligheid in huis.

Ook ontvangen de bewoners van de 3 wijken in mei een extra wijkkrant over groen en afval om iedereen ervan bewust te maken dat je zorg moet dragen voor het milieu. Zo is er aandacht voor het nieuwe puntensysteem rond huisvuil, het recyclagepark mag en nog veel meer. Tot slot organiseert de wijkwerking in diezelfde maand opruimacties waarbij kinderen samen met jongeren en buurtbewoners de wijk opruimen. “Lindeman/Cité/Halhei proper houden doe je niet alleen. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen!