donderdag 4 mei 2023

Een veilige haven in Heusden Zolder…

Dat is waar we met het project SamenWerkt voor willen staan.
SamenWerkt is een project in Heusden Zolder dat zich richt naar jongeren tussen 18 en 30 jaar die werkloss zijn of geen opleiding volgen of daginvulling hebben. Het project wordt gefinancierd door Europa WSE en we kregen de kans om vanuit Heusden-Zolder als pilootproject mee op te starten ruim 2 jaar geleden (januari 2021) . Doel was enerzijds het uitbouwen van samenwerkingsverbanden rondom de jongeren, anderzijds willen we jongeren begeleiden zodat ze hun leven sterker in eigen handen kunnen nemen om hen op die manier dichter bij een tewerkstellingstraject te brengen. Het project startte vanuit een breed partnerschap met het lokaal bestuur, VDAB, Arktos, Emino en CAW.

We vertrekken vanuit de aanwezige noden en behoeften van de vernoemde doelgroep, waarbij psychische kwetsbaarheid, huisvesting, wachtlijsten, diverse hindernissen richting de arbeidsmarkt en moeilijk bereikbaar frequent naar voor kwamen. Door de samenwerkingsverbanden die werden uitgebouwd konden we expertise bundelen en krachten centraal zetten. Jongeren en begeleiders leren van elkaar.
De begeleidingen die voorzien worden zijn gebaseerd op de methodiek van Missing Link. Hierbij staat de jongere zelf aan het stuur van zijn/haar traject en worden diverse organisaties en een persoonlijk netwerk ingezet ter ondersteuning. Het project vertrekt vanuit de krachten, kwaliteiten en competenties die aanwezig zijn.  Onder het motto “alles wat aandacht krijgt, groeit”, versterken we hierdoor jonge mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst. We willen een veilige haven zijn voor jongeren zodat ze met een trajectgezel aan hun zijde, hun eigen koers kunnen bepalen.

Tot op heden zijn er reeds 70 jongeren in begeleiding. De toeleiding gebeurt door diverse diensten en organisaties; o.a. VDAB, OCMW, Arktos, het opvangcentrum, scholen, GTB,…én jongeren zelf!  Jongeren geven aan dat het project een antwoord biedt op hun vraag. Er wordt naar hen geluisterd en ze bepalen zelf wat er dient te gebeuren om uiteindelijk de juiste job te vinden, op hun eigen tempo.  De persoonlijke aanpak waarbij de jongere centraal staat, is een belangrijke meerwaarde. 

Op donderdag 4 mei blikken we even terug op een boeiende en vooral leerrijke periode maar ook vooruit. We doen dit ahv een netwerkmoment waar we onze partners uitnodigen en samen met jongeren kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, in de verf zetten wat we goed doen en vooral leren van elkaar om verder te kunnen groeien. Op die manier willen we het project in de kijker zetten en ons netwerk verder verbreden en verstevigen. We gebruiken hiervoor graag onze uitvalsbasis op het Mijn terrein in Heusden Zolder (Marktplein 9), een plek waar we ‘samen werken’.

Het programma:
13u30: Onthaal 
- Welkom door Veerle Vanstechelman, projectcoördinator Arktos
- Isabelle Thielemans: schepen financiën, ruimtelijke ordening en economie
- Verloop van de dag door Joyce Wouters, trajectgezel Emino

14u00: start netwerktafels 
- Aan de hand van casussen
- Terug- en vooruitblik

15u30: receptie/informeel netwerkmoment   ARKTOS - Het kan wél