dinsdag 25 april 2023

Stefan Roumen was uitgenodigd in het Jef Ulburghshuis


De lezingen en samenkomsten in het Jef Ulburghshuis in Heusden Zolder kunnen wij bijna legendarisch gaan noemen. Eigentijdse auteurs en sprekers worden hier uitgenodigd om in een multiculturele en interreligieuse sfeer onderwerpen ter sprake te brengen. Jac De Bruyn coordineert dit alles tot een goed einde.
Jef Ulburghs zou het fantastisch gevonden hebben.
Deze maandag was Stefan Roumen uitgenodigd die ons een zeer grondige en gedetailleerde bespreking bracht van het boek : De gelovige atheist geschreven door Sander Herremans. IK onthou vooral : God is iets heel Absoluuts, een constant, iets wat niet veranderlijk en relatief is. Een waarheid die losstaat van de tijd. Maar die is niet zo gemakkelijk te ontdekken. Een mooie vergelijking : Vijf blinde mannen komen een olifant tegen, en nadat ze overlopen gelopen zijn door het dier, proberen ze elk apart een beschrijving hiervan te geven. De ene werd geraakt door een poot, de andere door een oor, de derde door een tand, een vierde door de staart en de vijfde door de slurf. Hun beschrijvingen lijken helemaal niet op elkaar en toch beschrijven ze in zekere zin allemaal hetzelfde dier. Zo is het ook met God. DE waarheid openbaart zich vaak in de verzoening van een aantal tegenstellingen want het is maar zelden of/of, en vaker en/en. En een ongelooflijk mooi gedicht van Ibn Arabi (1165-1240)
Meer dan ooit actueel.
Er was een tijd dat ik mijn buur verweet
Dat hij een andere godsdienst had dan ik
Maar nu verwelkomt mijn hart elk en iedereen
Mijn hart is een weide voor gazelles om op te grazen
En klooster voor monniken
Een tempel voor afgodsbeelden
Een kaa'ba voor pelgrims
De tafels van de Thora en het boek de Koran
Ik heb de religie van de liefde omhelsd
Waarheen ze me ook mag leiden
Deze religie is mijn godsdienst en mijn geloof.
Uitgeverij Davidsfonds 2022 ISBN 978 90 22339459
Met dank aan Lambert Reynders voor verslag & foto's