vrijdag 28 april 2023

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van de
   Hoplr-licentie voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024.
• Op de tweejaarlijkse Fair-O-Meter, de barometer die nagaat hoe gemeenten zich inzetten
   voor eerlijke handel en een faire wereld, heeft Heusden-Zolder het A-label behaald.
   Vanaf dit jaar gebeurt de omschakeling van Fairtradegemeente naar
   Faire gemeente met als doel om meer in te zetten op LEF: Lokaal, Ecologisch en
   Fair handelen en waarbij er ruimer wordt gekeken dan enkel Fairtrade.

Volautomatische dataverwerking Vastgoedinformatieplatform Het verwerken van aanvragen van vastgoedinformatie brengt heel wat tijdrovend administratief werk met zich mee. Daarom investeerde het lokaal bestuur in de automatische verwerking van de notarisbrief. Het Vastgoedinformatieplatform verzamelt eerst data uit de beschikbare bronnen. Daarna is het aan het lokaal bestuur om deze informatie aan te vullen. Voor die laatste stap biedt de tool van partner GIM de perfecte oplossing. Het haalt volledig zelfstandig alle openstaande aanvragen uit het Vastgoedinformatieplatform op en zoekt in lokale datasets naar informatie over elk perceel. De gevonden informatie wordt automatisch aan het dossier toegevoegd. Daarna kunnen de medewerkers het dossier nakijken, aanvullen en finaal valideren.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Donderdag 25 mei om 19 uur in de raadzaal.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen