woensdag 1 maart 2023

Wat met de ontsluiting van de Kolenhaven (persbericht NVA H|Z)

In maart 2021 werd de brug in Genenbos (Kanaalweg) geopend. Eind januari van dit jaar was dan de brug in Viversel aan de beurt. Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd om meer containers te kunnen transporteren, wat op zich een goede zaak is.
Maar heeft dit een impact op de mogelijke scenario’s die op tafel liggen betreffende de ontsluiting van de Kolenhaven?
Vorig jaar kwamen de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen met een gezamenlijk standpunt naar buiten. Er zou een extra brug moeten komen tussen de bruggen van Genenbos en Viversel.
Ook N-VA Heusden-Zolder kan zich achter dit standpunt scharen.

Toch zijn er enkele kanttekeningen te maken bij dit standpunt.
Hoe realistisch is dit scenario?
Gaan de bovenlokale overheden mee in dit verhaal?
Zoveel bruggen, over zo een korte afstand. N-VA Heusden-Zolder vreest dat deze extra brug geen doorgang zal vinden! Dan zijn we terug bij af en zullen de andere scenario’s weer op tafel komen te liggen.

Deze zijn scenario’s zijn eigenlijk kort samen te vatten:
1) Ontsluiting over de brug in Viversel.
2) Ontsluiting over de brug in Genebos.
Vanuit het oogpunt ruimtelijke ordening bekeken is het zo dat de zijde aan de kant van Lummen, volledig industrie is. Wanneer men de brug van Viversel neemt, rijden de vrachtwagens onmiddellijk de woonkern in met uiteraard woningen en 2 scholen.
N-VA Heusden-Zolder zal het scenario van de extra brug blijven bepleiten. Indien deze brug er niet komt, dan is er maar één logisch alternatief: de ontsluiting via de brug van Genenbos.
De veiligheid van de schoolgaande kinderen en inwoners van Viversel moeten we ten allen tijde vrijwaren. Met dank aan Steven Goris N-VA Heusden-Zolder