dinsdag 28 maart 2023

""TIP VAN DE BIB "" The new nurses – Roni Ezra

We volgen Erik en Anna die in de jaren 50 een van de eersten zijn die worden toegelaten tot een verpleegschool waar mannen en vrouwen samen worden opgeleid. Vanwege een gebrek aan getrainde verpleegkundigen heeft de Deense regering besloten om bij wijze van proef te stellen dat het sociaal aanvaardbaar is dat een man als verpleegkundige werkt. Het blijkt echter niet gemakkelijk voor mannen om als verpleger te worden geaccepteerd in een werkomgeving met ouderwetse hiërarchieën en strikte disciplinaire arbeidsethiek. Met dank aan Kim