vrijdag 17 maart 2023

MEER NATUUR IN DE ZORG

Via het Wijersfonds mochten we een subsidie ontvangen van 10000€. Met dit geld kunnen we meer natuur binnentrekken op ons domein. Door de zorggebruikers actief te betrekken bij de herinrichting van ons domein, geven we hen meer eigenaarschap van hun omgeving. Maar met een grotere biodiversiteit en een groenere omgeving zetten we ook in op welzijn en creëren we kansen voor inclusie. De opbrengst van het lentebuffet gaat naar ons natuurproject want ook de komende jaren blijven we hierop inzetten. LEES MEER 
Dank aan 't Weyerke  dynamisch in de zorg

Wil je 't Weyerke liever steunen via een domiciliëringsopdracht of een éénmalige storting? Dat kan op het rekeningnummer BE 32-0013-0191-4802. Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. Bedankt voor je steun.