donderdag 9 maart 2023

Koninklijke Tennis & Padel Club De Mangel


De koninklijke Tennis en Padel Club De Mangel is van start gegaan met de uitbouw van een nieuwe club op de terreinen van de Helzold site. Deze onderneming heeft tot doel om twee sportclubs te verenigen en met vereende krachten de uitdagingen van de recente ontwikkelingen in het Tennis- en padellandschap aan te gaan.

Dit project betreft enerzijds de herlokalisatie van de vzw KTC Helzold en anderzijds de doorstart van de activiteiten van de tennisclub vzw TC Zolder. Nu de werken een aanvang hebben genomen, wordt er gehoopt op een vlotte uitvoer zodat het geheel tegen het midden van de zomer kan opgeleverd worden. De nieuwe club zal bestaan uit 6 padelvelden, 4 tennisterreinen en een cafetaria met terras en mikt op een optimalisatie van recreatie, mobiliteit, openheid en toegankelijkheid van de site. 

De ligging, het Helzold stadion, is centraal in een groot recreatiegebied dat naar de toekomst als een ontsluiting kan aanzien worden voor projecten zoals “Mijn Mangelbeek”. De site huisvest reeds een aantal sportclubs waarmee in goede samenwerking nieuwe impulsen kunnen ontstaan. Tevens sluit het aan op het mobiliteitsplan van de gemeente dat sterk inzet op het STAP principe. 

Momenteel loopt er reeds een fiets en wandelroute langs de site en in de toekomst wordt deze ook aangesloten op een fietssnelweg. Kortom, deze onderneming bouwt voort op bestaande clubs in een groeiende sport en wordt ingepland op de ideale plaats om van de beoefening en beleving een succes te maken. Met dank aan verslaggeving Luc Landuyt (G.O.E.D.) en foto's Rudi Coomans