donderdag 9 maart 2023

De Lijn info rond de actiedag van 10 maart

Op vrijdag 10 maart rijden er sommige bussen of trams mogelijk niet. Dit is een gevolg van een vakbondsstaking. De Lijn betreurt alleszins de hinder die dit met zich zal meebrengen voor haar bus- en tramreizigers.
Met de vakbondsstaking wordt gepleit voor betere openbare diensten.
De actiedag vindt plaats op vrijdag 10 maart. Dit zal in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door bus en tram. Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, en waar die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast. Op zaterdag 11 maart zal de dienstverlening terug normaal verlopen.

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs.

Hoe weet je of jouw bus of tram zal rijden?
De routeplanner, zowel op de website als in de app, toont alle ritten die zullen rijden op vrijdag 10 maart. Ritten die niet rijden, worden niét getoond.
Wil je vóór de actiedag kijken of je rit zal rijden? Dan moet je dus kijken via de routeplanner (via de website of app) en niet via de haltepagina's en lijnpagina's.
Wil je kijken tijdens de actiedag? Dan vind je de juiste informatie in de routeplanner (via de website of app) en ook op de haltepagina's en lijnpagina's.
Zoals elke dag kunnen er ook onvoorziene - niet altijd in te plannen – omstandigheden zijn (bv. ziekte), waardoor er die dag zelf nog meer ritten niet rijden. Daardoor kunnen er minieme verschillen zijn tussen de communicatie vooraf en de realiteit op de dag van de actie of staking.
Met dank aan De Lijn