woensdag 22 maart 2023

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart van de aanvraag voor De Wijers als een Unesco Biosfeer gebied goed.
   Dat is een erkenning voor een gebied waar waardevolle natuur en menselijke activiteit samen kunnen gaan.
• De provincie Limburg zet het project ‘de Klimaattuincoach’ ook in 2023 verder. Het lokaal bestuur tekent opnieuw in en stelt
   voor tuineigenaars vanaf 8 april weer 50 aanvragen open voor het bezoek van een klimaattuincoach.

Fluvius-scenario Energieloze Nachten
Fluvius heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor steden en gemeenten om het elektriciteitsverbruik van openbare verlichting te verminderen. Een van de scenario’s houdt in dat het volledige openbare verlichtingsnet tijdens een deel van de nacht (van 24 tot 5 uur) uitgeschakeld wordt tijdens weekdagen: van zondag- tot donderdagnacht. De gewestwegen en de gemeentewegen die worden aangestuurd vanuit dezelfde cabines als de gewestwegen vormen hierop een uitzondering. Het lokaal bestuur stemt hiermee in en schakelt over op dit scenario op voorwaarde dat de 8 andere gemeenten uit de cluster ook akkoord gaan.

OVAM GAS-handhavers aan de slag
Sinds oktober 2022 stuurt het lokaal bestuur OVAM GAS-handhavers op pad in de strijd tegen zwerfvuil. Zij patrouilleren in heel Heusden-Zolder, zowel overdag als ’s avonds. Een peuk op de grond gegooid? Afval op straat laten slingeren? Je hond niet aangelijnd of een hondendrol niet opgeruimd? In die gevallen treedt de OVAM GAS-handhaver op. 114 controles sinds oktober, 23 inbreuken met een GAS-verslag en boete tot maximaal 350 euro als gevolg.

Klimaatbomen in Limburg
Provincie Limburg ondersteunt gemeenten met het project ‘Klimaatbomen in Limburg’ om een doordacht bomenbeleid uit te werken. Dit is een bomenbeleid met aandacht voor een gezond, divers en klimaatrobuust bomenbestand en een focus op bomen in de bebouwde omgeving. Ook Heusden-Zolder neemt deel. Onder de begeleiding van experten zet het lokaal bestuur tegen september 2024 diverse stappen om een sterk bomenbeleid op tafel te leggen.

Volgende gemeente- & OCMW-raad Donderdag 30 maart om 19 uur in de raadzaal. Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen