maandag 27 februari 2023

Veilig fietsen in Zandstraat

De fietspaden in de Zandstraat zijn toe aan vernieuwing. De projectzone van het fietspadendossier ‘Zandstraat – fase 1’ omvat de Zandstraat vanaf het kruispunt met de Vredestraat tot en met het kruispunt met de Begonialaan. Het doel? De veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen met nieuwe fietspaden en een herinrichting van de kruispunten.

Samen met de aanleg van aanliggende fietspaden, krijgt de rijweg ook een nieuwe asfaltlaag. Om het verkeer te vertragen, versmallen we de rijweg over de hele lengte tot 5,5 meter. Aan beide zijden van de weg komt een fietspad met een veiligheidsstrook van 90 cm. Die strook bestaat uit een greppel, boordsteen en verharde tussenberm.

Ook de kruispunten in de projectzone pakken we aan:
Kruispunt Waterlozenstraat/Vredestraat De zijstraten sluiten we met fietssluizen af voor gemotoriseerd verkeer. Op de Zandstraat komt een fietsoversteekplaats met middengeleider. Zo kunnen fietsers veilig in twee keer oversteken.

Kruispunt Irislaan/De Slogen
Dit kruispunt leggen we verhoogd aan. De asfaltverharding krijgt een paarsbruine kleur zodat dit kruispunt duidelijk zichtbaar is. Ter hoogte van de Irislaan komt een middengeleider zodat gemotoriseerd verkeer uit de richting van Zonhoven de Irislaan niet kan inrijden. Op het kruispunt komen fietsoversteekplaatsen met markeringen.

Kruispunt Begonialaan
De Zandstraat wordt hier afbuigend om het verkeer te remmen. Ter hoogte van de Begonialaan komt een uitbuiging met opstelruimte voor overstekende fietsers. Ook hier leggen we een fietsoversteekplaats met middengeleider aan.
De voorbereidende werken waarbij de nutsleidingen verplaatst en vernieuwd worden, starten onder voorbehoud in mei of juni en zullen twee maanden duren. In augustus beginnen we met de infrastructuurwerken waarbij eerst de zuidzijde en daarna de noordzijde aangepakt wordt.
We streven ernaar om de werken in december af te ronden. Info: Team Ruimte – 011 80 80 80