dinsdag 7 februari 2023

Massale steun voor Turkije naar de Selimiye Diyanet moskee gebracht.


Ook de  Selimiye Diyanet  moskee is volop aan het werk met het inzamelen van hulpgoederen die richting Turkije vertrekken om snel de bevolking uit die regio te steunen. Heel de buurt brengt materiaal naar de feestzaal en alles word dan zorgvuldig gesorteerd en klaar gezet voor op de vrachtwagen te laden. 

Na 14.00u wordt er een update gedaan en wordt het bekeken wat we nog nodig hebben en wanneer dat de vrachtwagen kan vertrekken.
Dank aan Ă–mer Durmaz voor de foto's
Dus je kan nog steeds hulpmiddelen binnen brengen op volgende adres
Feestzaal Selimiye  Diyanet Moskee gelegen in de Valentinusstraat 61 te 3550 H|Z Lindeman