zondag 5 februari 2023

De Feestknallers fanbal


cv De Feestknallers zorgde weer voor aan fantastisch carnavalsbal in zaal Ons Huis te Berkenbos. Heel wat publiek uit onze regio en omstreken zakte dan ook af naar deze Ons Huis om te komen mee feestvieren en te genieten van het carnaval. Je kan het ook zo zeggen, in gans Limburg en Belgiƫ op bijna elk carnavalsbal vind je wel een delegatie van de Feestknallers terug en dat maakt je altijd populaire. Het werd dan ook een gevarieerde avond met show en dans, en alles mooi aan elkaar gepraat door Jean Paul Klinkers,


Er waren maar liefst 3 groepen dansmariekes aanwezig die de bezoekers verrasten met dansoptreden.
Later op de avond werd Prins Jaak I ontdaan van zijn macht en de scepter kwam zo terug in de handen van de voorzitter Eric van de  Feestknallers terecht. Prins Jaak I  had spijt dat zijn jaren als Prins in de coronaperiode voorbij waren maar toch kan hij omkijken naar een bewogen periode die hij met de  Feestknallers kon ondernemen; PROFICIAT PRINS JAAK I je was een prachtige prins der Feestknallers die lang regeerde in een moeilijke periode van corona.

Er volgde nadien terug een opmars met de aanwezige burgemeester Mario Borremans en zijn aanwezige gevolg, Fen Vlaanderen,  en tal van anderen hoogwaardigheidsbekleders.
Na toespraken  werd dan de kist naar voor gereden die onze burgemeester Mario Borremans mocht openmaken en dan zagen ze alleen een mantel in die kist aanwezig was en dan opeens verscheen de nieuwe PRINS ERIC I in het openbaar.
Nadien werd er nog door gefeest, met dans en muziek en vanaf 01 uur werden dan de pins uitgedeeld.
ALAAF, ALAAF, ALAAF . Verslag & foto's door Rudi Coomans