zondag 15 januari 2023

Weesfietsen

Een fietsenstalling behoort een veilige omgeving te zijn. Een veilige fietsenstalling stimuleert het fietsgebruik. Dit is echter geenszins het geval voor de fietsenstalling in Zolder-station : de vaststelling dat op 13 gestalde fietsen in Zolder-station er 8 gevandaliseerde weesfietrsen (waaronder ook Blue Bikes) staan geeft de treinreiziger zeker geen veilig gevoel. . Maar ook in Koolmijnlaan-cité en aan bushaltes treft de fietsersbond regelmatig achtergelaten fietsen aan. De fietsersbond startte daarom in 2021 het project "weesfietsen" op. Doel is om achtergelaten, gestolen of gevandaliseerde fietsen in gans de gemeente te lokaliseren. Via de wijkdienst van de Lokale Politie en de gemeentelijke werkplaatsen zouden de weesfietsen aan De Fietshal kunnen worden overgedragen. Op haar beurt kan De Fietshal deze rijwielen herstellen en ter beschikking stellen van personen in vervoersarmoede. De fietsersbond trachtte gemeente, Lokale Politie en NMBS te betrekken in het project...maar dat loopt niet van een leien dakje. De inspanningen worden verdergezet ! Met dank aan Danny Wendelen