woensdag 4 oktober 2023

""OUDE MIJNGEZICHTEN "". (3)

Op deze foto herkennen wij
H. Ayaz, O. Ait, A. Bendich, E. Elakssassi, V. Moreno, M. Aztout, M. Bouiguiguen van de uitbating ondergrond  (namen van links naar rechts op de foto)
Je mag natuurlijk ook zelf foto's insturen naar redactie@nieuwsheusdenzolder.be wel liefst een fotobeschrijving toevoegen. Hartelijk dank
Met veel dank aan De Laatste Limburgse Mijnwerkers foto's @  1992 videodienst KS n.v.