donderdag 26 januari 2023

Lokaal bestuur Heusden-Zolder en APL constructief in gesprek

Eind 2022 kreeg asfaltbedrijf APL in Viversel na een proefvergunning van 2 jaar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. APL beschikt ondertussen een nieuwe installatie waarbij ze gebruik maakt van indirecte verwarming. Zo houdt APL haar uitstoot beter onder controle. De vergunning legt nog extra voorwaarden op zoals het opstellen van een geurbeheersplan, het organiseren van een buurtoverleg, bijkomende gemiddelde emissiegrenswaarden en een hogere meetfrequentie.

Over de twee laatste voorwaarden ging lokaal bestuur Heusden-Zolder constructief in overleg met APL. De gemeente zag dat er nog ruimte was voor verbetering en ging daarom in gesprek. De norm voor de uitstoot van stoffen is momenteel opgelegd als een jaargemiddelde en kan bijgevolg niet gebruikt worden om piekmetingen, die eventueel hinder veroorzaken, te beoordelen. Om dat te verduidelijken, verbindt APL zich ertoe om per meting een gemiddelde emissiegrenswaarde te handhaven.

Bij de meetfrequentie werd niet bepaald dat de metingen zowel bij de productie van nieuwe asfalt als bij de verwerking van gerecycleerde materialen moeten plaatsvinden. Op vraag het HeusdenZolder gaat APL ook hierin mee. Met de inspanningen van asfaltbedrijf APL en lokaal bestuur Heusden-Zolder geven beide partners een duidelijk signaal aan de inwoners van Viversel.