zaterdag 14 januari 2023

KS Vriendenkring Mijnwerkers voor Werk Persmededeling 14 01 2023

Naar aanleiding van de info die we kunnen lezen willen wij volgende aan u meedelen:
Het gerechtelijk onderzoek is GEHEIM en enkel de advocaat van onze erevoorzitter kan hier de communicatie verzorgen voor onze erevoorzitter en niemand anders! Zij die aan deze desinformatie meewerken brengen de gehele mijnwerkersgemeenschap schade toe.

Al de stappen die onze erevoorzitter in het verleden heeft genomen zijn wel overdacht en hebben de individuele ondergrondse mijnwerkers geen schade toegebracht, in tegendeel!

Indien men dezelfde energie aan de dag legt om pagina’s te schrijven betreffende het bewezen en aangetoond bedrog, waardoor alle gerechtigde mijnwerkers enorm financieel verlies ondervonden sinds 1.1.1991, zou de leefwereld voor deze mijnwerkers en verwanten er heel anders uitzien.

Dit bedrog is op 7 mei 2020 rechtgezet met 2/3 meerderheid in de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers door een nieuwe wet die op 15 juni 2020 van kracht werd, waardoor er slechts een klein gedeelte van het verlies dat de ondergrondse mijnwerkers geleden hebben werd uitbetaald. De wet van 15 juni 2020 heeft volgens bestaande wetgeving en beschreven door verschillende studies van juristen en professoren tot gevolg dat er interesten en schadevergoeding moeten uitbetaald worden aan de ondergrondse mijnwerkers die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 15 juni 2020. De gevolgen van de wet van 15 juni 2020 zijn volgens gespecialiseerde juristen niet uitgevoerd!

Voor onze leden en voor alle gerechtigde mijnwerkers: Wanneer worden de intresten en de schadevergoeding uitbetaald zoals voorzien door de wetten?

Wanneer krijgen de mijnwerkers dezelfde aandacht in de media voor hun rechten!!! Elke Euro die naar een gerechtigde mijnwerker, nabestaande of familie gaat, komt terecht in de Limburgse Economie.

Onze erevoorzitter Michel Dylst krijgt terecht lof van alle ondergrondse mijnwerkers voor de jarenlange inspanningen die hij gedaan heeft om onze rechten te bekomen. Wij als mijnwerkers hebben het heft in eigen handen moeten nemen, met behulp van eigen middelen die onze leden op vrijwillige basis samenbrachten, alles moeten doen wat nodig was en is om onze wettelijke rechten te bekomen.
Wij zijn allen 60-plussers en staan met onze beide voeten op de grond en weten nog steeds goed wat we doen en willen bekomen. En als we de verhalen in de krant moeten geloven is onze erevoorzitter blijkbaar nog heel gezond…

Voor onze erevoorzitter en het bestuur was enkel het resultaat belangrijk, de weg was het middel tot een goed resultaat te komen voor al de ondergrondse mijnwerkers. “De kleur van de kat speelt geen rol, als ze maar de juiste muizen vangt”
Samen één = samen sterk =
Roger Vanlook, Voorzitter KS Vriendenkring                   Eddy Melis, secretaris Mijnwerkers voor Werk