woensdag 18 januari 2023

Infovergadering Bolderberg

Gisterenavond ging er een infoavond door in de Witte Zaal in Bolderberg over de aanleg van nieuwe fietspaden in de Zandstraat. Erik Goossens van Studio LST uit Maaseik gaf de nodige uitleg rond de werken. De fietspaden in de Zandstraat zullen aangelegd worden in drie segmenten. Men zal beginnen met segment 2. Dit is de zone tussen de vredelaan en de begonialaan. Men start met dit segment omdat er veel fietsverkeer is in deze zone en omdat de oversteek van fietsers er beveilig moet worden.

Het voordeel zal zijn dan de snelheid wordt gereduceerd tot 50 km per uur. De wegbreedte wordt versmald tot 5,50 meter. Er zullen verhoogde trottoirbanden worden aangelegd en er komt een veiligheidsstrook tussen het fietspad en de rijweg. De fietspaden worden aan beide kanten in het rood aangelegd. De nutsleidingen worden aangepakt en er zullen geen grondinnames zijn. De werken zullen gebeuren in 5 faseringen en dit om de toegang zoveel mogelijk te verzekeren. Enkel in de 5de fase, dit is als het wegdek wordt voorzien van een nieuwe toplaag, wordt de weg voor 10 dagen afgesloten.

De timing van de werken heeft als streefdoel te starten in April met het bouwrijp maken. De uitvoeringswerken zouden zijn voor mei/juni 2023. De start van de echte werken zouden dan zijn voor Juli/Augustus 2023. Men schat dat de duur van de werken 5 maanden zullen duren.
Dank aan Linda Graulus voor de verslaggeving en foto's