woensdag 25 januari 2023

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Vanaf februari plaatsen we luifels op alle begraafplaatsen. De luifels dienen als
   neutrale afscheidsplaatsen waar bezoekers op eencomfortabele manier afscheid kunnen
   nemen van dierbaren.
• CC MUZE slaat de handen in elkaar met Arktos, ECRU en de cultuurcentra van Beringen,
   Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg.Klub Karbon is een platform waar jongeren uit de
   regio hun artistiek talent kunnen ontdekken, ontplooien en presenteren. Het project
   focust op jongeren in kwetsbare situaties tussen 14 en 25 jaar die hun weg niet vinden
   naar kunst- en cultuurorganisaties.

Aanpassing openbare verlichting
Het college van burgemeester en schepenen besloot in het kader van het energieplan om deel te nemen aan scenario 2 van het masterplan van Fluvius om onze interactieve ledverlichting te dimmen volgens een verminderd branduurregime. Nu stappen we, samen met 13 andere gemeenten van onze cluster, over op scenario 3. In dit scenario breiden we het nachtregime uit. De openbare verlichting zal nu van 22 uur tot 6.30 uur volgens het nachtregime branden. 40% van de klassieke verlichting wordt gedoofd. In de meeste gevallen komt dat overeen met om de andere lamp. Er zullen dus geen wegen zijn waar plots geen verlichting meer is. Omdat het lokaal bestuur hier afhankelijk is van de andere gemeenten, kan Fluvius dit scenario pas doorvoeren nadat alle gemeenten in onze cluster een akkoord hebben van hun schepencollege.

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
Met het lokaal Energie- en Klimaatpact slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om de klimaat- en energietransitie te versnellen. Heusden-Zolder ondertekende het eerste Energie- en Klimaatpact in 2021. Het pact 2.0 legt nu de lat hoger en stelt de ambities scherper. De doelstellingen van het pact zijn verwerkt in vier onderdelen: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Geboortebomen
Om de biodiversiteit in Heusden-Zolder te verhogen, deelt het lokaal bestuur vanaf 2023 geboortebomen uit. De ouders van kindjes geboren tussen 1 januari en 30 september 2023 ontvangen in november 2023 een gratis boom. Kinderen geboren in oktober t.e.m. december 2023 kunnen hun boom dan bij de actie het jaar erop afhalen. Het is de bedoeling dat die boom geplant wordt in de eigen tuin of in die van familie of vrienden. Terwijl het kind opgroeit, ziet het ook de boom groter worden. Onze geboortebomen symboliseren zo de wens dat elk kind opgroeit in een gezonde en groene omgeving.

Toekenning werkingssubsidies verenigingen
De bijdrage van het Noodfonds voor Cultuur, Jeugd en Sport werd in uitvoering van het relanceplan #wijzijnheusdenzolder via verschillende manieren verdeeld over onze erkende verenigingen. Het lokaal bestuur besloot bovendien om de subsidie niet in één keer uit te keren, maar te spreiden over vier jaar om in de nasleep van de coronapandemie nog een financiële injectie te kunnen geven. Om de dagelijkse werking van onze verenigingen (sport, jeugd en cultuur) te ondersteunen, werd hun reguliere werkingssubsidie over een periode van 4 jaar verhoogd met 50%.

Volgende gemeente- & OCMW-raad Donderdag 26 januari om 19 uur in de raadzaal.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen