maandag 5 december 2022

Terlaemenlaan wordt veiliger voor fietsers

De Fietsersbond organiseerde einde november een plaatsbezoek aan de Snelwegstraat (carpool) en de Westlaan. Hierbij waren aanwezig: dorpsraden Boekt en Viversel, het agentschap wegen en verkeer, de gemeente, het slachtoffer van een recent zwaar fietsongeval en natuurlijk de fietsersbond.

Hieruit bleek onder meer dat de zichtbaarheid van de hoeken aan de 2 straten te wensen overliet. Vrij snel nadien is er beslist om hier snoeiwerken te voorzien wat tot een veiliger verkeersituatie geleid heeft. De bijgevoegde video over de werken werd dit weekend gemaakt.

Ook andere elementen zullen verder bekeken worden zoals signalisatie, belijning en de huidige verkeersituatie om zo voor de Terlaemenlaan tot een veilig eindresultaat te komen met voor de fietser ditmaal een cruciale rol. De fietsersbond is erg tevreden met deze wijze van samenwerken! Dank aan Paul Coolen voor verslaggeving en foto's