zaterdag 3 december 2022

Sint Barbarafeest van A.M.C.L.I. op LindemanNaar jaarlijkse gewoonte vierden we ook dit jaar ons Santa-Barbarafeest in La Baracca op de Lindeman. In de voormiddag was er de gelegenheid om de lidkaarten te vernieuwen.
Dan word ook de nieuwe lidkaart van A.M.C.L.I. 2023 u overhandigd.
Het is een mooi en warme SAMENZIJN onder elkaar
Ons programma van vandaag zag er als volgt uit 
o Vanaf 08.30 uur - gratis lekker en uitgebreid ontbijt voor de leden.
o Om 10.00 uur - herdenking van de afgestorven mijnwerkers en familie in kerk.
o Na de viering gelegenheid voor een gezellige babbel met een drankje in La Baracca op Lindeman.
Voor de leden was het ontbijt gratis – de niet-leden betalen 10 euro p/p of kochten een lidkaart voor de som van 10 euro. Het lidmaatschap wil zeggen dat u onze “Nieuwsbrief” ontvangt met informatie over onze activiteiten, reizen, feesten en andere gelegenheden. Ook gedenken wij de leden met een verjaardagskaart en uiteraard bent u uitgenodigd op ons jaarlijks ledenontbijt ter gelegenheid van Santa Barbara.


De organisatie ECRU was ook daar om het geheel te filmen. Nadien had in de kerk van Lindeman een gebedsviering plaats verzorgd door leken. Heel speciaal werd er gedacht aan de overleden leden en dit werd ook visueel tot leven gebracht. 
 Toch een zeer treffend slotgebed : 
 Santa Barbara - Patrones der mijnwerkers
 - van onze ouders
 - grootouders Zij zijn naar hier gekomen en werden mijnwerkersgezinnen. Ze hebben alleen hun namen meegebracht en al de rest hebben ze achter gelaten. In het stof en zwart bezweet, hebben zij gezorgd voor het gezin - ver weg van de gekende haven. Niet alleen de mijnwerkers maar ook hun vrouwen hebben zich hier moeten vestigen. Ook zij hadden niets behalve hun naam en hun kinderen. Geen taal, geen klimaat, geen bekenden. Het was moeilijk, klam en koud
- geen zon maar een kachel en hout. Toch hebben onze ouders - grootouders een rijkdom achtergelaten.. Zij hebben hun gewoontes en cultuur doorgegeven. Fijne intermenselijke ontmoetingen zijn kansen om elkaars cultuur op het spoor te komen. Laten wij ons daarom verbonden weten met elkaar.
Foto's met dank aan Lambert Reynders