vrijdag 16 december 2022

SAMANA Berkenbos organiseerde een kerstfeest voor zijn leden

Deze namiddag was er in ontmoetingscentrum Ons Huis in Berkenbos het kerstfeest van Samana Berkenbos. Na een korte eucharistieviering werden de aanwezigen getrakteerd op een kort toneel optreden van Femma Eversel, Dit met de titel "Leven op straat" . daarna konden ze zicht te goed doen aan appelbol met ijs en slagroom. Dit vergezelt van een tas koffie. Zo'n 65 leden kwamen deelnemen aan dit leuk feestje.
Dank aan Frederique Jamart voor verslaggeving en foto's