vrijdag 9 december 2022

KS Vriendenkring kwam vanmiddag samen

We hebben vandaag afscheid genomen van enkele leden van onze vereniging KS Vriendenkring, omdat zij de belangen van de ondergrondse mijnwerkers en de vereniging die de ondergrondse mijnwerkers vertegenwoordigd zware schade hebben toegebracht. Niet alleen aan de ondergrondse mijnwerkers, maar ook aan Limburg. Steeds hebben wij gezegd, gecommuniceerd door Michel Dylst, verdeel het onder uw kinderen, zodat de Limburgse economie hiervan tijdens deze moeilijke Coronaperiode de nodige zuurstof kan krijgen.

De mensen waar we nu afstand hebben van genomen zijn de handlangers van het systeem en de vijanden van de ondergrondse mijnwerkers en Limburg.
Toch willen wij deze leden, waarvan wij bij beslissing van de algemene vergadering afscheid nemen, danken voor de positieve dingen die ze in het verleden gedaan hebben. Tevens willen wij reageren op de simpele manier van denken die momenteel ingang vindt.

Met name dat alles wel in orde zou gekomen zijn zonder de inzet van velen en de vereniging KS Vriendenkring en Studie- en Documentatiecentrum Mijnwerkers voor Werk. Waarom heeft men sinds 1990 de mijnwerkers een ongrondwettelijke pensioenberekening toegekend die hen uiteindelijk vele duizenden euro’s heeft gekost.
Wij hebben steeds gezegd: “de wet is er voor ieder gerechtigde”. Iedere ondergrondse mijnwerker die onder het toepassingsgebied valt heeft hier kunnen van genieten en dat zal ook zo zijn waarop iedere ondergrondse mijnwerker nog recht heeft volgens onze specialisten.
Maar één ding is zeker hiervoor heb je een locomotief nodig die trekt en dat is KS Vriendenkring en KS Vriendenkring is maar zo sterk als haar leden sterk zijn. Dat zal iedereen moeten kunnen begrijpen. Maar daar ligt precies de moeilijkheid!!!

Men focust nu op onze vroegere voorzitter en initiatiefnemer en men goochelt met bedragen van 2 miljoen euro en meer, daarmee wordt de aandacht verlegt van de werkelijke rechten van de rechthebbende ondergrondse mijnwerkers. Want de mijnwerkers hebben naast hun verkregen retroactiviteit ook nog recht op intresten en schadevergoeding voor het resterende deel.
Daarom, gezien het vele werk, gezien dat hij de initiatiefnemer is en ook de basis is van de wet van 15 juni 2020, is door de algemene vergadering onze vorige voorzitter Michel Dylst de titel gegeven van erevoorzitter KS Vriendenkring en onze vorige penningmeester Erik Jennes de titel van erebestuurslid
KS Vriendenkring. Roger Vanlook, Voorzitter KS Vriendenkring vzw