donderdag 15 december 2022

Het Vredeslicht is aangekomen in de kerk van Boekt


Enkele catechisten van de federatie Zolder zijn het vredeslicht gaan halen in Tongeren. Ze hebben dit plechtig binnengebracht in de kerk van Boekt. Met de vormelingen en de catechisten van de federatie Zolder samen met pastoor Ghislain is daar een plechtige eucharistieviering opgedragen. Na de mis is het vredeslicht mee naar huis genomen, voor het eigen gezin, maar vooral ook om het door te geven buren, vrienden en kennissen. De 4 afgevaardigden van de parochies hebben ook het vredeslicht meegenomen naar hun parochiekerk.

Het Vredeslicht
Het vredeslicht wil mensen motiveren om rond Kerstmis en Nieuwjaar, een eenvoudige, maar persoonlijke een ac tieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle betrokkenen door te geven. Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina. Het vredeslicht wordt ieder jaar door een kind aangestoken in de geboortegrot in de stad Bethlehem in Palestina. Vanuit Bethlehem, waar eeuwenlang al verschillende culturen proberen samen te leven, maar waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk voor de hele wereld. Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het wordt overge vlogen naar Wenen in Oostenrijk, vanwaar het uitgedragen wordt over heel Europa. Het Vredeslicht heeft als doelstelling alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samenwerken met elkaar. ( deels info: www.vredeslicht.be )©Lode Beylemans