donderdag 8 december 2022

Gemeenteraadspunten voor donderdag 15 december 2022

Op donderdagavond 15 december zal de laatste gemeenteraad voor 2022 plaatsvinden in de raadszaal omstreeks 19 uur. Al de gemeenteraadsleden worden daar verwacht om de 21 punten op de agenda te beoordelen.
Enkele punten daaruit
* Het lokaal bestuur Heusden-Zolder wenst voor de uitrol van het cameradossier 'handhavingsplan Koolmijnlaan-Cité' gebruik te maken van de beschikbare trekkingsrechten via s-Lim. Hiervoor is een toetredingsbesluit en een samenwerkingsovereenkomst verplicht.

* De raad wordt gevraagd zijn besluit van 25 augustus 2022 tot openbare verkoop van een visvijver met grond in de Vrunstraat, in te trekken

* De raad wordt gevraagd de beëindiging van een verpachting van twee percelen grond in de Domherenstraat en de uitbreiding van de bestaande erfpachtovereenkomst met de VZW Stijn definitief goed te keuren.
KLIK HIER om de volledige agenda na te lezen