maandag 5 december 2022

Vanavond was er de dorpsraad in Bolderberg


Op de dorpsraad in Bolderberg werd vandaag volgend agenda naar voor gebracht :
De voorstelling van het nieuwe bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit Ruben Mangelschots als nieuwe voorzitter, Jeroen Myny als ondervoorzitter, Jo Martens als penningmeester.
Andere bestuursleden zijn Peter Orens, Roger Philtjens, Inge plessers, Daisy Verdonck, Louis Hauqier, Karine Windmolders, Annette Palmers, Carlos Ceulemans, Gijs Dayers, Debby Braekers, Jim Broux en Heidi Lens.

Tevens stelde de nieuwe wijkinspecteur Jan Castro , die opgegroeid is in Bolderberg zich voor.
Men kan hem bereiken via de website van de Gemeente Heusden-Zolder, via de link "vind jouw wijkinspecteur"

De Voorzitter neemt het woord om eerst en vooral te zeggen dat de dorpsraad van Bolderberg een bewogen jaar achter de rug heeft en dit heeft alles te maken met het plotse overlijden van hun vorige voorzitter Ludo Steemans.

Ruben wil ook benadrukken dat het verenigingsleven in Bolderberg nieuw leven moet ingeblazen worden. Hij wil iedereen van Bolderberg stimuleren om zich aan te sluiten bij één of andere vereniging. De verenigingen in Bolderberg lagen aan de basis van grote evenementen in Bolderberg zoals bijvoorbeeld Bolderberg Live. Het zou mooi zijn moesten zulke evenementen in de toekomst weer mogelijk worden.

Gijs Dayers, gewoon bestuurslid van de Dorpsraad in Bolderberg , maar ook fervent fietser heeft het over de aanleg van fietspaden die gepland zijn, maar waar het wachten lang duurt. Mario Borremans licht toe dat er een aantal werken voor januari gepland zijn, maar dat de aanbestedingen en vergunningen niet evident zijn en lang op zich laten wachten. Ook vertelt hij dat de planning ruim gemaakt is en dat een deel van de uitvoering inderdaad voor een volgende legislatuur is. Dan neem Gijs de "vettige wegjes" onder de loep. Dit zijn wegjes waarbij je met de fiets haast niet door kan zonder door de modderplassen te moeten rijden. Het gaat hier dan over de verbinding Spar - Heidestraat, De verbinding Bolderberg - Goostraat en de verbinding Vrunstraat - Drij Dreven. 

Last but not least licht Koen Biermans, projectmanager van de Gemeente Heusden-Zolder de infrastructurele werken toe in en rond het Domein Bovy dat ook zal fungeren als een onthaalpunt voor de Weyers. Er zal een verharde en een stukje betonnen wegdek worden gecreëerd die een goede doorgang biedt voor mensen met een beperking. De parking zal verplaatst worden naar de buitenkant om ook daar weer een veilige toegang te maken voor voetgangers naar het Domein. De invulling van de gebouwen op Bovy moet nog bekeken worden.
Dank aan Linda Graulus voor verslaggeving en foto's