dinsdag 29 november 2022

Werken in de Schobbenberg (2de deel) is gestart met de nutsvoorzieningenIn de Schobbenberg is het tweede deel van de werken gestart met nu eerst de nutsvoorzieningen die vernieuwd worden (zie de foto's). 
Omgeving De Leerplaneet
Ondertussen zijn de werken in Kuiperstraat zo goed als afgerond. In Beenhouwersstraat en Schobbenberg is de glijbekisting getrokken en kreeg de rijweg een onderlaag in asfalt. Wat nu nog volgt, is het aanbrengen van de toplaag op de rijweg en de afwerkingswerken. In Schobbenberg worden ook nog fiets- en voetpaden aangelegd.

In Dorpsstraat legt de aannemer op dit moment de gescheiden riolering. De aannemer streeft ernaar om ook hier en in Molenstraat de glijbekisting en de onderlaag klaar te hebben tegen de kerstvakantie zodat de handelszaken tijdens de eindejaarsperiode goed bereikbaar zijn. In januari of februari gaan de nutswerken verder in Molenstraat en Dorpsstraat waarna de volledige afwerking van stoepen, bermen, putdeksels, … van de hele projectzone volgt.

In een volgende fase krijgt het kruispunt Ringlaan/Kuiperstraat/Beekbeemdenpad een facelift. Ook de verkeerslichten worden hierbij anders afgesteld. Om het regenwater naar de Mangelbeek te laten aflopen, wordt in Beekbeemdenpad een riolering gelegd. Dat gebeurt in een nog te bepalen vakantieperiode. De aanleg van de verhoogde bushalte op de Ringlaan aan De Leerplaneet start in het voorjaar.