vrijdag 11 november 2022

Stilterking 11.11. Sint Vincentiuskerk Zolder

 Heel wat mensen kwamen naar de afspraak aan het gemeentehuis deze morgen omstreeks 10u30 na een oproep van de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke voor de ""STILTEKRING "" toch  verhuisde deze organisatie naar De Sint Vincentiuskerk van Zolder omdat  op het gemeentehuis nog een receptie plaats vond, zij vormden een grote kring om samen te zijn. Der waren aanwezigen met witte sjalen of anderen die witte lakens hadden mee gebracht.

De Werkgroep Interlevensbeschouwelijke dialoog wil aandacht vragen voor alle slachtoffers van de oorlogen van vandaag: in Oekraïne, in Jemen, in Centraal Afrika, in de Hoorn van Afrika, in Oost-Congo, in Syrië, in de bezette Palestijnse gebieden enz.. Oorlog kan dan soms al opgedrongen worden, zoals in Oekraïne, maar het is een machinerie die in gang komt en nog moeilijk te stoppen is, waarbij het geweld, de destructie de haat en de dodentol steeds maar toenemen. Zonder bestrijding van armoede, zonder zorg voor het klimaat, zonder inspanningen voor ontwapening is de toekomst van de mensheid in gevaar.

Kom met ons oproepen opdat meer burgers zich zouden inzetten voor het promoten van actieve geweldloosheid, ijveren voor rechtvaardigheid en vrede, voor solidariteit en sterke middenveldorganisatie,s om dictators en oorlogsstokers weerstand te bieden. “NOOIT MEER OORLOG” was de kreet van de frontsoldaten van WO I Vrede vraagt actieve burgers die zich verenigen over verschillen heen. Dank ook aan Jac De bruyn voor zijn woorden in deze mooie tekst. en foto's van RB Fotografie.