maandag 7 november 2022

STILTEKRING VOOR VREDE

De Interreligieuze werkgroep wil op vrijdag 11 november van 10.45 uur tot 11.15 uur ter gelegenheid van Wapenstilstand opnieuw een ‘Stiltekring’ houden aan het Gemeentehuis van Zolder.
De werkgroep wil met deze Stiltekring de slachtoffers gedenken van de oorlogen die vandaag woeden in de wereld: zowel in Oekraïne als in Jemen als in Eritreia enz…
Tevens willen we in stilte oproepen voor het streven naar duurzame vrede, met als een eerste haalbare stap: collectieve veiligheid! De enige weg én voor het klimaat én voor het bestrijden van armoede is het voorkomen van oorlog, het afbouwen van atoomwapens, het beperken van de defensiebudgetten enz… We kunnen beter inzetten op vredesdiplomatie en vredesopbouw en mensen trainen in actieve geweldloosheid.
De werkgroep roept iedereen op om deel te nemen aan deze symbolische actie. En breng gerust ook een witte sjaal, laken of wimpel mee.
Foto: naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne werd al eerder een ‘Stiltekring’ gehouden aan het gemeentehuis in Zolder (©Jac).