maandag 28 november 2022

Persmededeling KS Vriendenkring Mijnwerkers voor Werk

Naar aanleiding van het onrust makende berichtgevingen in de media stellen we vast:
Wij scharen ons achter het standpunt van de pensioendienst FPD en roepen al onze leden ook op geen geld te geven aan zij die beloven dat hun intresten en schadevergoeding zou betaald worden.
Wij verwijzen naar de brief van mevrouw Sarah Scaillet, Administrateur generaal FPD, waarin zij zegt dat indien wij menen dat de mijnwerkers recht hebben op intresten en schadeloosstelling wij het best naar de rechtbank stappen, en dat hebben wij gedaan.

Wij betreuren de bijlage bij de brief van de persdienst FPD waardoor de objectiviteit van de brief voorbij gaat en de initiatiefnemers van de wet van 15 juni 2020 die gestemd is met 2/3 meerderheid in het parlement in een verkeerd daglicht worden gesteld.

De vzw KS Vriendenkring heeft haar leden enkel gevraagd voor een vrijwillige bijdrage te doen zodat de werking van de vzw kan gegarandeerd worden, van al de andere initiatieven nemen wij afstand en distantiƫren wij ons.

Met dit initiatief van de FPD wordt een einde gesteld aan de normaal democratische gang van zaken en roepen al onze leden op in alle sereniteit om de uitspraak van de rechtbank af te wachten. Wij roepen al de mijnwerkers op om waakzaam te blijven en niet te laten manipuleren door mensen met verkeerde bedoelingen.
Namens het bestuur, Roger Vanlook Voorzitter