woensdag 16 november 2022

PERSBERICHT TERLAEMENLAAN van Open VLD H|Z

Open VLD Heusden-Zolder betreurt dat het fietspad op de Terlaemenlaan wederom negatief in de belangstelling staat. Wij brengen reeds geruime tijd heel wat pijnpunten in het verkeer onder de aandacht en ook dit levensgevaarlijk punt stond op onze radar.

Er moet blijkbaar steeds iets gebeuren voordat de beleidsmakers in actie schieten, al is ook dit blijkbaar niet genoeg. Bij de meerderheid blijft het oorverdovend stil of schuiven ze met plezier de verantwoordelijkheid door.

Wij zijn het als Open VLD dan ook volledig eens met de bevindingen van de fietsersbond en steunen hun volledig in de vraag om met een snelle oplossing te komen, voordat er dodelijke slachtoffers vallen.

Maak het kruispunt verkeersveilig voor iedereen en wel nu! De gemeente mag zich ook hier niet verschuilen en heeft de plicht om de veiligheid van zijn inwoners en al diegenen die zich op haar grondgebied bevinden te verzekeren.

Vanwege het bestuur van Open VLD Heusden-Zolder Philippe Beeckmans voor Open VLD H|Z