donderdag 24 november 2022

NVA persbericht => De gemeente verprutst opnieuw Zolderse investeringsdossiers

Op 24 november vergaderde de gemeenteraad over hoeveel centen ze gaan binnenkrijgen en nog willen uitgeven van nu tot in 2025. Dat is een soort oefening die we allemaal al eens moeten maken, zeker in deze tijden van sterke prijsstijgingen. Maar het is niet de eerste keer dat de gemeente hier een potje van maakt! Raadslid Herwig Hermans ging het debat aan waarna de n-va fractie de begroting unaniem afkeurde. Twee rare geldsprongen van het huidig gemeentebestuur springen in het oog:

De schachtbok: waarom blijft de gemeente voor prestigieuze bouwprojecten gaan zonder op de kosten te letten?
Er was een jaar geleden al beslist de schachtbok in Zolder te restaureren. De schachtbok zou een nieuwe toeristische trekpleister worden. De VDAB zou haar regio-kantoor in onze gemeente behouden in het gebouw onder de schachtbok, wat wel belangrijk is. Daarnaast zou er naast een uitkijkfunctie ook plaats zijn voor horeca. LRM maakte hiervoor 1 miljoen euro vrij. Na een interventie van N-VA raadslid Herwig Hermans deed minister Matthias Diependaele maar liefst 3,2 miljoen euro extra in het laadje. De initiële kostprijs van 8 miljoen kosten werd dus voor ruim de helft gesubsidieerd. Nu is het project verder uitgewerkt met het architectenbureau en opeens moet dat 15 miljoen kosten. Dat de kostprijs wat omhoog gaat is tegenwoordig logisch maar uiteraard geen verdubbeling op een goed jaar tijd. N-VA heeft steeds zijn steun uitgesproken voor de initiële plannen maar niet als deze 7,2 miljoen euro extra zouden kosten voor de gemeente. Dat is niet verantwoord als je b.v. ziet hoeveel kinderarmoede wij nog altijd blijven hebben. En zeker niet omdat we ook vroeger al heel veel extra kosten hebben moeten slikken met b.v. het ophaalgebouw, de muze, etc. … Het is altijd hetzelfde dure liedje. Wij rijden toch ook niet met een Maserati als je eigenlijk maar een Peugeot of Ford kan betalen? Het voorstel van de N-VA om de plannen te herzien om te komen tot een goedkoper project werd niet aanvaard door de meerderheid.

Het Woutershof: eerst de heemkundige kring buitensmijten en dan niet weten wat ermee doen?
De gemeente zit met de handen in het haar voor het de site van het Woutershof. Enkele jaren geleden moest en zou het enigste museum in Zolder met een belangrijke educatieve waarde plaats maken voor de wilde plannen van de meerderheid. Men besliste op zoek te gaan naar een horeca-uitbater die dan heel wat lasten zou overnemen voor dit beschermd gebouw. Bij aanvang van de zoektocht naar een geschikte uitbater toonde de N-VA zich reeds bijzonder kritisch. De Heemkundige Kring en zijn verschillende vrijwilligers vonden sindsdien gelukkig elders onderdak. De inboedel van het museum werd verkocht of is gestockeerd in de kelders van het vroegere CVO. Allemaal zeer spijtig, en dat voor een prestigieus project dat er nooit zal komen! Op de vraag van de N-VA over hoe het nu verder moet, bleven bij de meerderheid duidelijke antwoorden uit. Ondertussen is Zolder dus wel weer een leegstaand gebouw rijker. Voor de N-VA is het duidelijk: de mensen van Zolder verdienen écht beter! N-VA Heusden-Zolder