zaterdag 26 november 2022

"" misvattingen over religie"" door kluizenaar Jonas Slaats


Gisteravond had in de Sultan Ahmet moskee in Heusden Zolder een lezing plaats door de Bolderbergse kluizenaar, filosoof, theoloog en antropoloog Jonas Slaats. Thema was : misvattingen over religie.
Niet eenvoudig, maar zeer diepgaand en goed gedocumenteerd, klaar en duidelijk .
Mehmet Ustun (de voorzitter van de moslimexecutieve van Belgie° leidde hem in.
Het is verheugend te mogen beleven dat er in onze omringende maatschappij nog sleutelfiguren zijn die ons heel wat inzichten kunnen bijbrengen. Eens te meer is duidelijk dat de kluis van Bolderberg een onbetwistbaar rustpunt is voor zeer vele mensen en dit in een tijd waar alles op de helling staat. U bent er steeds welkom !
De boeken van Jonas kunt U vinden in de gekende boekhandels.
Jonas heeft ons duidelijk zeer veel te vertellen. Dank !!!!
Met veel dank aan Lambert Reynders voor verslag en foto's