maandag 28 november 2022

Geen bijkomende intresten voor ex mijnwerkers laat de Pensioendienst weten

 De Pensioendienst heeft vandaag de ex mijnwerkers gewaarschuwd voor desinformatie.

Pensioendienst laat weten dat er nog steeds emails de ronde doen die naar geld vragen. Dit geld moet zogezegd dienen voor het dossier rond interesten op de achterstallen van de mijnwerkerspensioenen te bekostigen. De Pensioendienst laat dan ook nadrukkelijk weten dat er nooit een akkoord geweest s rond die interesten.

Enige tijd geleden hebben ex mijnwerkers geklaagd bij de pensioendienst dat ze allen veel mails kregen met de vraag of ze geld wilden storten. Die bedragen schommelde zo tussen de €500 en €1700. De pensioendienst  vind dit niet kunnen en maakt ook wat zorgen omdat het gaat om een kwetsbare groep die van buitenlandse afkomst zijn en de Nederlandse taal niet echt kennen, verstaan of spreken.
Het geld dat gevraagd word zou moeten dienen om de rekeningen te betalen  van het dossier met betrekking op interesten op achterstallen van de mijnwerkerspensioenen. Toch dit akkoord is er nooit geweest laat de pensioendienst weten, en ook niet met de voogdijminister. 
De Pensioendienst laat ook weten dat de betalingen binnen de wettelijke termijnen die waren vooropgesteld allen tijdig zijn uitbetaald zoals de politici hadden vooropgesteld in 2020 en dit wil de pensioendienst meegeven dat de wet is uitgevoerd met een aanpassing van de maandelijkse pensioen met een compensatie van de voorbije 10 jaar.