donderdag 10 november 2022

Federale Gerechtelijk Politie => GSM-actie van 14 tot 20 november

“Afleiding door GSM-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer.
Volgens studies is er in 8% van de dodelijke ongevallen sprake van GSM-gebruik.
Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar.

GSM-gebruik achter het stuur is duidelijk een hardnekkig probleem. Bestuurders weten dat het niet mag maar denken toch vaak dat het kan. Mentaliteitswijziging is noodzakelijk. Om hier aan bij te dragen plant het Parket Limburg samen met de politiediensten van het arrondissement opnieuw een GSM-actie. Deze actie loopt van maandag 14 november t.e.m. zondag 20 november 2022. Bij vaststelling van GSM-gebruik achter het stuur zal het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk worden ingetrokken voor een periode van acht dagen. Nadien zullen deze bestuurders zich moeten verantwoorden voor de politierechter.”