zaterdag 19 november 2022

Deze namiddag kan je naar TAU - INSPIRATIENAMIDDAG

Ter gelegenheid van de missiefeesten in het St.-Franciscuscollege in Berkenbos tijdens het weekend van 18 tot 20 november 2022 organiseert TAU, Franciscaanse spiritualiteit, opnieuw een inspiratienamiddag. Het is de bedoeling om zoals vorige jaren verder te werken rond de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. Hierin roept de paus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Dit jaar wordt er in gesprek gegaan met de aanwezigen. Hoe willen wij werken aan een integrale ecologie? Iedereen die ge├»nteresseerd is en hierover wil meepraten, is welkom. Deze namiddag gaat door op zaterdag 19 november om 14 uur (tot 16.15 uur) in de kerk van Berkenbos. Daarna is er nog mogelijkheid om een concert van de studenten bij te wonen om 16.30 uur en om deel te nemen aan de eetgelegenheid om 18 uur.