dinsdag 8 november 2022

Afgesloten rijrichting in Naaldert


Omwille van een beschadiging aan de riolering wordt in de Naaldert een gedeelte van de rijweg afgesloten voor verkeer. De nodige signalisatie en omleidingen worden voorzien. Tijdens een controle merkte Aquafin een lek op, waarbij heel wat zand werd weggespoeld onder het wegdek met een gevaar van instorting tot gevolg. Uit voorzorgsmaatregel wordt een rijrichting afgesloten tot de definitieve herstelling van de riolering en het wegdek in het voorjaar van 2023