vrijdag 11 november 2022

11 novemberviering in H|Z


Elk jaar wordt de 11-novemberviering afwisselend gevierd in Heusden- of  Zolder-Centrum.
Plechtigheid in Heusden-Centrum
9 uur: Gebeds- en eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk met herdenking van de slachtoffers van beide wereldoorlogen en de
          Belgische slachtoffers tijdens vredesmissies herdacht. Koninklijke Harmonie Heidegalm Berkenbos speelt het "Te Velde" en
         "Last Post", leerlingen van het 6de leerjaar van De Brug lezen het "Dodenappel" voor. Na een toespraak door de burgemeester
          luisteren we naar het Belgisch en Vlaams volkslied.
10.10 uur: Wandeling naar het monument voor bloemenhulde, gebed en “geef acht”.

Daarna heeft iedereen zich verplaatsen naar Zolder naar de Sint Vincentiuskerk om de plechtigheden daar bij te wonen. Na de Eucharistieviering was er een optocht naar het monument der gesneuvelden met muziek van KH De Ware Vrienden uit Zolder. Hier worden de bloemen en kransen neergelegd door de Burgemeester en andere prominenten gebed en geef acht met de ""Last Post""

Plechtigheden aan het monument in Zolder-Centrum
11 uur: optocht naar het oorlogsmonument voor de bloemenhulde
            Ontvangst door het lokaal bestuur
11:30 - 12.30 uur: ontvangst op het gemeentehuis voor een receptie van de aanwezigen
Foto's met veel dank aan Yves Jamart