dinsdag 4 oktober 2022

Verkeerseducatie aan de eerstejaars


Het St.-Franciscuscollege organiseert deze week haar jaarlijkse verkeersweek. De fietsersbond ondersteunt dit initiatief in de vorm van een verkeerseducatieve wandeling. 15 groepen van eerstejaarsstudenten krijgen een rondleiding waarbij de verkeerssituatie op 4 kruispunten in de onmiddellijke schoolomgeving wordt toegelicht. 
De leden van de fietsersbond focussen daarbij vooral op veilig fietsen. 
Hoe is de voorrang geregeld, hoe steek ik veilig over, waar is mijn plaats als fietser en hoe gedraag ik me best in het verkeer zijn vragen die ter plekke worden toegelicht. 
Voorts krijgen de meer dan 200 studenten tips mee als oogcontact maken, defensief fietsen en zien en gezien worden. De fietsersbond wil hiermee het fietsgebruik voor de "woon-school" verplaatsing stimuleren. Met dank aan Danny Wendelen voor de fietsersbond HZ