woensdag 19 oktober 2022

NEEN TEGEN ARMOEDE!

Fietshal
Met de Fietshal bieden we een oplossing aan mensen die geen fiets hebben of in een kwetsbare situatie zitten, door hen aan het fietsen te krijgen.
“Partners uit kansarmoedeverenigingen, wijkwerkers of medewerkers Sociaal Huis brengen hen in contact met het project”, aldus wijkwerker Bram.
 “De Fietshal is echter meer dan een fietsbibliotheek. Naast een fiets herstellen is er dus ook de mogelijkheid om een fiets voor onbepaalde duur te lenen.
De voorraad van fietsen wordt aangevuld dankzij inbeslagnames van de lokale politie, maar ook door schenkingen van handelszaken en inwoners.”