zaterdag 22 oktober 2022

IN GESPREK OVER ROUW

Rouwen is een weg die aan het begin bijna onmogelijk lijkt. Is je partner, kind, broer, zus of een andere dierbare overleden? Iedereen rouwt op een eigen manier, maar gesprekken en contact met lotgenoten kunnen je helpen en troost bieden.

Onder begeleiding van Marleen Hoeben en Katrien Claes van CAW Limburg organiseert lokaal bestuur Heusden-Zolder een gespreksgroep rond rouwbegeleiding. In een kleine groep van maximaal 9 deelnemers praat je over rouw. Elke sessie start met een inhoudelijk gedeelte over het rouwproces, waarna je de kans krijgt om je ervaringen te delen. Door met elkaar te praten, krijgt het verlies een plaats en voel je je misschien niet meer alleen in je verdriet. Je kan er hoop uit putten wanneer je bij lotgenoten ziet dat het gevoel van uitzichtloosheid en het verdriet langzaam afnemen.

Het groepsgesprek vindt plaats in het Sociaal Huis (Sint-Willibrordusplein 4). De rouwbegeleiding bestaat uit 8 sessies die wekelijks op dinsdag van 18 tot 20 uur doorgaan. De cyclus start op 8 november.

Voor meer info of inschrijven neem je contact op met een medewerker:

·         Lies Theelen, maatschappelijk werkster Sociaal Huis Heusden-Zolder:
011 45 61 50 of Lies.Theelen@heusden-zolder.be

·         Marleen Hoeben, CAW Limburg:               
011 85 99 20 of
marleen.hoeben@cawlimburg.be

·         Katrien Claes, CAW Limburg:
011 64 05 00 of katrien.claes@cawlimburg.be